Page images
PDF
EPUB

aż Dja, añ sa ló a vjostaój de kn, 50 brossceólt4 bun rúfle; 7 50 mbests m4 Dee, fjor majżęsa & vile agrib.

Agus a yuájr coñaire an ben go raib an eran majć ċum bjó, agus go raib taitnęṁaė leis da súilib, & an crañ jondújlęṁla cum aójn do déunai eagivide, ġlac sị da ¿orad, & dit sí ; & ¿ug m4 an ccéudna dá fer maille ría, & dj¿ ré. Agus forglad a pýle araon, & dajċnjodą go rabad4 lomnocd; & duajdędą dvillęda fíge da céile, agus rjñędar aprŵn dósb féin. Agus ċúaladą zuċ an Ligerna Dé ag sþaisdeóiręs añ sa ngairdín a bfuqdaċd av laój; & dfolvig Adaṁ & a bean jad féin ó fjaðnvik an Liżerna Dé a measg ċrañ an Żairdín.

Agus goir an Liżearna Dja 4 Adaṁ, agus a Dubairt risk, Lajt a bfril tú? Azus a dub4t reirion, Do cuala mé do już añsa ngairdín, agus bí eagla orm, do ċjoñ go raib mé noċdrige; 1 dfolvi me mé féin. Agus do rád ferron, Lja dor de go rajb tú nocduje? Ar st tú don ċrañ, daj¿¡n mik djot naċ njoffa dé? Agus a dubąt an fear, An bean żug tusa dam ċum bejt am foċ4, ¿vg sj dam don ċrañ, & dj¿ mé.

Agus a dubgt an Liżearna Dja ris an mhaój, Lréud é so do riñe tú? agus a dubyt an bean, Do meall a nażą nime mé, & dit me. Agur a dubyt an Liġearna Dja ris a naty nime, Do bríż go ndérna tú so, atá tú mallviże ¿4 gaċ vile airness, & ¿4 gaċ vile ajnṁide an ṁaċye; 4 do bolz rjúbolus tú, & luajċread josas tú ar fead vile lete do beaċa; agus cvirfe mik naṁadus eadrad & an bean, & esdir do fjol & a sjolsa; brújÿfið sé do ċeañsa, & brújġfið tusa a fálsan.

A dubgt fé is an myaól, Néideóċa mé go mór Do do do correios: a idojlżeas béuras tú clañ; & dot fjor bjas ¿foň, agus déuna sé uaċtqantaċd ort. Agus a dubyt sé re Badam, Do bríż go trug tú éisdeaċd do żuż do mna, I gur jċ tú don crañ, 4 ajċin misi diot, dá rád, Ní josa

know that, in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil.

And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat; and gave also unto her husband with her, and he did eat. And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked; and they sewed fig-leaves together, and made themselves aprons. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden, in the cool of the day; and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God, amongst the trees of the garden.

1

And the Lord God called unto Adam, and said unto him, Where art thou? and he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked; and I hid myself. And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded thee that thou shouldst not eat? And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat.

And the Lord God said unto the woman, What` is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me and I did eat. And the Lord God said unto the serpent, Because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field; upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life; and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed; it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his

heel.

Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception: in sorrow thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree

tú de, atá an talaṁ mallajże 4 do fon: a ndojlġjos josas tú de 4 fead vile læże do beaża Drojžneać fór & fożbañajn do béura sé dvst; & josa tú leib na talman. A nallys hajżie josas tú aran, no go bfillfiġ tú ċum na talman; óir it ajsde do beanad ¿ú: ó¡r as luaj¿read ¿ú, & ċum luajċrj8 fillfjos tú.

Agus goir Adaṁ Euba dá mnaól; do bríż gurab i mat a vile beo j. Dadaṁ mar an ccéudna, 7 da inaoj, bo riñe an Eiżearna Dja cótusde croscií, agús déudrig sé sad. Agus a dubyt an Lizearna Dja, Féuċ, atá an dyine 4 na Séunaṁ m4 aon agviñ féin, dfjor majċeasa & vilc; & a nois, deagla go cevirfead a láṁ amaċ, agus go nglacfad fós do ċrañ va beaża, & go hiosfad, & go maread go brát: ar na nadbursan ċvir an Aiġearna Dja amaċ as garrdín Eden é, do jaożruġad na talman as ar tugad é. Har fi ¿jomajn sé an dvjne amąċ : agus ċvir sé ag an ccvid foir do żądin Eden, Lerubiniz, agus cloideaṁ lasarda noc dsomposed añ gaċ vile taob, do èojṁéud rlize con na beata.

II.

AGUS lviz Adaṁ re na inaój, Kúba ; agús do tojmċed 1, & rug sí Láin, & a dubyt sí, Do znozió mé dene ón Dtizearna. Agus rug sí a rir a dearbraży Abel. Agus do bị Abel naod4e caorac, 7 do bud crjadvire fearvin Lain. Agus accion laite tarla añ, go trug Lain lest do ¿orad na talman ofrail don Tiġearna. Agur go ttug Abel, mar an ccéudna do ċédżejnsb a ¿réuda,

da saill. Agus bj meas ag an Liġearna ar Abel, 7 ar ofrail. Aċ nj rajb svim aige a Ghcajn, na añ ofrail. Agus bj Lajn lan dfeirg, & dażajvý A deflb.

Agus a dubát an Liÿearna re Lajn, ejod fa

of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake: in sorrow shall thou eat of it all the days of thy life: thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken for dust thou art, and unto dust shalt thou

return.

And Adam called his wife's name Eve; because she was the mother of all living. Unto Adam also, and to his wife, did the Lord God make coats of skins, and clothed them. And the Lord God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil; and now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live for ever: therefore the Lord God sent him forth from the garden of Eden to till the ground from whence he was taken. So he drove out the man: and he placed at the east of the garden of Eden, Cherubims, and a flaming sword which turned every way, to keep the way of the tree of life.

II.

And Adam knew Eve, his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. And in process of time it came to pass, that Cain brought of the fruit of the ground an offering nnto the Lord. And Abel, he also brought of the firstlings of his flock, and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel, and to his offering. But unto Cain, and his cffering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell.

And the Lord said unto Cain, Why, art thou

с

bfvjl tú feargaċ? & eréud far éláoċlvjó tú do crut? Ma gnið tú go maić, naċ nglacfriġċear ¿ú? & muna ndéarna tú go maj¿, ata an péacad na lyže ag an dorus, & blásd a foñ čugadsa, agus rjażloċnó tú ós a ċjoñ.

Agus do comrajd Lain re na dearbráċ4 Abel;. 7 ċarla añ, a ŋuý do badar ar an maċye, gur éiriż Lajn súas a najvd Abel a dearbraċar, q gur marb é.

Agus a dubát an Tiżearna re Laiy, Cait a bfyl do dearbraċ4 Abel? agus a dubąt sejkon, ní féidir mik kn: an mis cosméudyde mo dearbratar? Agus a dubát seikon, Lréud do riñe tú? ata guż fola do dearbrażar ag éiżṁe `ormra as an ttalaṁ. Agus a nois ata tusa mallyġe ón ttalaṁ, noċ dosgul a béul do ¿lacad fola do dearbraċar as do lájṁ. U nuair jao¿ročus tú an talaṁ, nj ¿jubra feasda a neart dyt ; ad żejćijeać & ad deórnde bjas tú añsa talaṁ.

Agus a dubát Lain ris an Dtiġearna, As mó mo pjonús na mar féudvm somċar. Feuc, djbir ¿ú mé ó aġvd na tálṁan san ló a vjuż ; & foileóċar ód znúis mé; & bead am żejtṁeaċ & am deóryde añsa talaṁ : & trucfa as #1, g18 bé 4 bj¿ ¿ejgeómas riom go myrfið sé mé.

Agus a dubąt an Tiżearna ris, Ujme ky gid bé 4 bit ṁurfeas Lain, do déuntą a seaċd norrid diózaltus 4. Agus cvr an Lizearna comata 4 Lain, deagla aondyne 4 na faġail go marfed é. Agvs ċuajó Lajn amaċ as fjaġnvf an Tiġearna, dastri sé a ttír Mod, táob for Deden.

Agus lng Adaṁh re na ṁnaój a ris; & rug sí mac, 7 tug Seth dajnm 4: Oir 4 kk, dórdvż Dja dam rjol eile a vájt Abel, do mabad le Lain. Agus dó Shéth, rugad mac dósan m4 an ccéudna ; I tug sé Enor mar ainm 4.

Agus do bud jad laeże Adarṁ t4 éis Séth do jejneaṁyn dó, oċd ccéud bljażajn: agus ġejn sé

« PreviousContinue »