Page images
PDF
EPUB

wroth? and why is thy countenance fallen? If thou doest well, shalt thou not be accepted? and if thou doest not well, sin lieth at the door; and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him.

And Cain talked with Abel his brother; and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him.

And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not: Am I my brother's keeper? And he said, What hast thou done? the voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground. And now art thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand. When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength; a fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth.

And Cain said unto the Lord, My punishment greater than I can bear. Behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth; and from thy face shall I be hid; and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth: and it shall come to pass, that every one that findeth me shall slay me.

And the Lord said unto him, Therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him. And Cain went out from the presence of the Lord, and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden.

And Adam knew his wife again; and she bare a son, and called his name Seth: For God, said she, hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew. And to Seth, to him also there was born a son; and he called his name Enos.

And the days of Adam, after he had begotten Seth, were eight hundred years: and he begat sons

mie & inġeana: agus na laeże 4 ṁ4 Adaṁ vile bá naój ccéud & ¿rjoċad bljażaji jad: & fuájr ré bar.

Agus ¿arla, a nuair ¿osviżead4 na daójne ar ljonad 4 dryim na talṁan, & rugað inżeana dójb, go bracada mic Dé inżena na ndaójne go rabad4 sgjaṁaċ; & żugadar mya ċuca do nvile droing żograd4. Agus coñaire Dja gur mór croñta an dyne 4 an ttalaii), & gaċ aon breażnużad do smuaj. nead a ċrojde gurab olc é, a ccommrize. Agus do bud astreać leis an Dtigearna an dyine do dévnaṁ 4 an ttalaii, & do bị brón 4 an a ċrojde. Agus a dubit an Liżearna, Sgriosfvid mé an drsne do crużajd me ó ażajd na talṁan; 4 aon an dyjne, & an besteaċ, & an njd fnaṁes, & éunlajt a naidéir; óir as aj¿reaċ ljom a ndéunaṁ.

Aċ fu4 Maój grása a bfjażnvise an Tiġearna. A siad go genealujż Maój: do bí Raói na dvine Fireunca agus iomlán añ a ġinealaċajb, agus Pjúbal Maój le Dia: agus ġern Naói trjur mac, Sem, Ham, & Japet. Agrs a dubyt Dja re Naój, taire croc a vuile feola am fjaġvvik ; óir ir lan an talaṁ durċójd trjoċasan: I, féuċ, sgrior: fviġ mé jad maille ris an talam. Deuna drit féin airc dadmud joper; déuna tú jonasd sa 14c, 7cvirke tv pic újrre a str8 7 a mvjċ, agus a sé so an timdéuiaṁ 4 a ndéuna tú í : `a bfad na h4ce béid trí céud cubad, a lejżead caogad crbad, & a hade trjoćad cubad. Do déuna tú fysñeóz do naire, crjocnobajó tús a ccubad fúas; & cir fið tú dorus na hyce 4 a táob: maille re hirIjużad, an dara, & an treas lota, do déuna tú j.

[ocr errors]

Agur féuċ, mik, mik féin, bêjrim tvile visgead 4 ay ttalam, do sgrios gaċ vile feóla, añ bevil anal na beata, faój neaṁ; agus gaċ a bevil sa talaṁ żeaba ré bar. Ac riotsa daingneóċajd mé mo cuñrad: 7 tjucfa tú a steaċ sa nájre'; tú fém, & do mic, & do bean, & mia do mac maille

and daughters: and all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years: and he died.

And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, that the sons of God saw the daughters of men, that they were fair; and they took them wives of all which they chose. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil, continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man, whom I have created, from the face of the earth; both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air; for it repenteth me that I have made them.

But Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah: Noah was a just man, and perfect in his generations, and Noah walked with God: and Noah begat three sons, Shem, Ham, and Japheth. And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me; for the earth is filled with violence through them: and, behold, I will destroy them with the earth. Make thee an ark of Gopher-wood; rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch, and this is the fashion which thon shalt make it of: the length of the ark shall be three hundred cubits,* the breadth of it fifty cubits, and the height of it thirty cubits. A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above; and the door of the ark shalt thou set in the side thereof: with lower, second, and third stories shalt thou make it.

And, behold I, even I, do bring a flood of waters. upon the earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life, from under heaven; and every thing that is in the earth shall die. But with thee will I establish my covenant: and thou shalt come into the ark; thou, and thy sons, and thy wife, and

* A cubit is about half a yard.

rjot. Agur da żać vile njd beo da gaċ vile peójl, béurvjo tú cúpla leaċd dá zaċ vile ċinęl sa naire, dá gcumdaċ beo agad; béid sjad fearda & bañda. Do na héunlaji do réir a gcinéil, & do najrnéjs do réir a cervéjl; da żać vile níð sjúblas an talam do réir a cinéil; cúpla do gaċ aon ċjnęl ¿quefas ċugad, da ccumdaċ beo;

Agus glac cugad da gaċ vjle bjad jċear, agus crujñeóċajd tú čugad é, & bjájd na bjad dvitk, & dobron. 14 so do riñe Raój; do réir a nyile nið dástin Dja de, is aṁlajd a do sie se.

Añsa seisead céud bljażajn daójs Raój, añsa dara mí, an seaċdṁad la déug don mí, an la pu féin brifod a njos toibreaċa a najgéin ṁóir vile, 7 fosglad comlrige visge nime.

Agus bj an dile 4 an ttalaṁ ceaċraċad la; 7 do ṁeadriġead4 na hrisgide, & dromċrad4 súas a 14c, & tógbað súas í os cioñ na talman. Agus do rugada na hvirgide buaid, I do meadvigean4 go hanṁór 4 an ttalaṁ : & dimċiż a najrc 4 úaċd4 na hvisgead. Agus do rugadą na hvisgide bus:S go hiom4cae 4 an ttalaṁ; & do bad4 na cinc arda vile do bi po neaṁ 4 na bfolaċ. Lu1g cubajd fó déug déiriź að tvisge sŵas; I do folċad na fléibte.

Agar déug gaċ vile feójl dár ċorrviż 4 an ztalaṁ, idir éunlaji, & airnéis, & ajnijċide, & gaċ 'aójñjd snajṁeaċ a snaṁus 4 an ttalaṁ, & gaċ vile dvine: gaċ níð añ a rajb anal na beata av a polláirib, don vile nid dá rab 4 ċalaṁ ¿irim, fu4ad4 bas. Agus do fan Raój aṁajn na bęċaj8,

an luċd do bi na foċą sa najrc. Agus do búadvjÿ `an tvisge of cloñ na talṁan céud & caogad la.

Agus cuiṁniz Dia 4 Maój, 7 4 gaċ aõjñjd beo, & a nvile airnéis do bi na foċ4 sa dairc; & do riñe Dja gaoż do dul ¿4 an talaṁ, & do ¿raożadą na hvirgide: do stopad m4'an ccądna torbreaċa a naigein& fuiñeóga nejie, & do coisgead a yfear¿võ ō neam; agus do fillead4 na huisgide ó bejt 4 an talaṁ a ccoṁivize: 7 4 éis na ccéd & va coâogad

thy-sons' wives with thee. And of every living thing of all flesh, two of every sort shalt thou bring into the ark, to keep them alive with thee; they shall be male and female. Of fowls after their kind, and of cattle after their kind; of every creeping thing of the earth after his kind; two of every sort shall come unto thee, to keep them alive.

And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee; and it shall be for food for thee, and for them. Thus did Noah; according to all that God commanded him, so did he.

In the six hundredth year of Noah's life, in the second month, the seventh day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened.

And the flood was forty days upon the earth; and the waters increased, and bare up the ark, and it was lift up above the earth. And the waters prevailed, and were increased greatly upon the earth and the ark went upon the face of the waters. And the waters prevailed exceedingly upon the earth; and all the high hills that were under the whole heaven were covered. Fifteen cubits upward did the waters prevail; and the mountains were covered.

And all flesh died that moved upon the earth, both of fowl, and of cattle, and of beast, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man; all in whose nostrils was the breath of life, of all that was in the dry land, died. And Noah only remained alive, and they that were with him in the ark. And the waters prevailed upon the earth an hundred and fifty days.

And God remembered Noah, and every living thing, and all the cattle that was with him in the ark; and God made a wind to pass over the earth, and the waters asswaged: the fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained; and the waters returned from off the earth continually and

[ocr errors]
« PreviousContinue »