Page images
PDF
EPUB

la do lażdviġead na hvisgie. Agus do ċompvig a nairc 4 an seafṁad mí, ar an seafṁað la déug don mi, 4 fléibtib Arqat. Agus iraotad4 na hvisgide a gcoinvide gus an dejċṁead mí: añsa dejċṁead mí, 4 an ccéad lá don mí, do coñ4car mullviże na sljab.

Agus tarla, a ccsoñ ċeaċraċad la, gur osguil Maós fineóg na hairce do riñe sé féin: agus do ċvjr sé amaċ fjaċ, noć do ċuajó ámaċ ag teaċd & ag im¿eaċd, nó gur tjormyġead na huisgide sŕar ōn talaṁ. Nar an gcédna do cvr sé colum ŕada amaċ, dfęċki 4 ¿ráoċadar ya hurgide ó hażaj8 na talṁan: ac ni bfug an colum ajt ċomnyje do boň a coski, & do fill sí ċkge asteaċ do násrc ; oir do bad4 na hurgide 4 ŕaċdar na talṁan vle. Añ En do čer a laṁ amaċ, & do rug vrre, & do iarraing ċnge a steaċ i do násrc.

Agus do fan sé fós seaċd lá qjle, & a rís do cur ré an colum amaċ as a najrc : agus ¿ajnig an colum ċvge tra¿ hóna a' steaċ; 7, fé̟c, do bj añ a job dylleóz črojñ ola noć do żarreng si. As ar ajċjy Maój gurirċadar na húsgide ó drym na talman. Agus do fan sé fós seaċd la ofle, & do ċŵr an colum amaċ, noć nar fill ċnge a ris ní is mó.

Agus ċarla, sa náoniad 7 se ccéud bljażajn, san ccéud mí, san ccéud ló don mj, do tjormyżęd, na huisgide súas ón talaṁ : & daċrvý Maój folaċ Ba ba nice, 7 bam4c, 1 peuć, bị ajajo na calian trim. Agus añsa dára mi, an sefṁad la fiċċead don is, bj an talaṁ tirim.

Agus do laby Dja re Naój, dá rad, Eíriż amać as a naire, ¿ú féin, & do ben, & do mic, & mna do mac lecd. Beir lęċd amać gaċ ésñjd beo da bryl agad, don vle feóil, jdir éunlaji, & airnéis, & a nyle níð snaṁtaċ noc fnaṁyżeas ar an ttalaṁ ; 10ñur go riolevd go ljonṁar 4 an ttalaṁ, I go rabard cómiċaċ, I go ndéunard jomadużad ar an

after the end of the hundred and fifty days, the waters were abated. And the ark rested in the seventh month, on the seventeenth day of the month, upon the mountains of Ararat. And the water's decreased continually until the tenth month: in the tenth month, on the first day of the month, were the tops of the mountains seen.

And it came to pass, at the end of forty days, that Noah opened the window of the ark which he had made: and he sent forth a raven, which went forth to and fro, until the waters were dried up from off the earth. Also he sent forth a dove fron him, to see if the waters were abated from off the face of the ground: but the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto him into the ark; for the waters were upon the face of the whole earth. Then he put forth his hand, and took her, and pulled her in unto him into the ark,

And he stayed yet other seven days, and again. he sent forth the dove out of the ark: and the dove came in to him in the evening; and, lo, in her mouth was an olive-leaf, pluckt off. So Noah knew that the waters were abated from off the earth. And he stayed yet other seven days, and sent forth the dove, which returned not again unto him any

more.

And it came to pass, in the six hundredth and first year, in the first month, the first day of the month, the waters were dried up from off the earth; and Noah removed the covering of the ark, and looked, and behold, the face of the ground was dry. And in the second month, on the seven and twentieth day of the month, was the earth dried.

And God spake unto Noah, saying, Go forth of the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons' wives with thee. Bring forth with thee every living thing that is with the, of all flesh, both of fowl, and of cattle, and of every creeping thing that that creepeth upon the earth; that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful, and mu

stalaṁ. `Agus do énájó Maój amaé, & a mic, 7 a bęn, 7 mna a mac maille ris : a nyle bężać, a nvle nið snaṁeges, & a vyle éun, agus gač njð snaṁvżęs ar an ttalaṁ, do réir a gcinéil, ċúadar amaċ as a nájrc.

Agus riñe Naój altóir don Ziżerna, & żlac da zać éjnbężaċ glan, 7 da gaċ vle éun glan, 1 djodber ofrail loisge 4 a naltóir. Agus do boltvg an izerna dezbolad; 7a dubýt an Liġerna añ a ċroide, Aj millfið mé arís an talaṁ ar son an dyne ó so amaċ; óir as ole smuained crorde an dvine ón óige: nj mó buailfes me a rir ni is mõ a nyle njo beo, mar riñe mé. An fead makes an talaṁ, nj sgyrfið aimfr an tsjolċvr & an fożṁ 4, & an fuaċd & an teas, & an saṁrad & an gerṁręd, 7 an la 7 a vojdċe.

Agur do bęñúź Dja Maój & a ṁic, & a dub4t ríu, Bizio comtać & somadigid, & ljonaid an talam. Agur bjáið bur neagla, & bur núaṁan ar gaċ vile ashinde ar an ttalam, & ar an gaċ vile éan a nardðir, ar gaċ vile nid da gcoregean ar an ttalaṁ, & ar jarg na fage vile; an bur lajṁin tugad jad. Gaċ vile nid beo da ccoreżeað bja na bjad djbf; aṁvil mar an lvib glais čug me djb a vile nid: ac feōil maille re na hanam, gdon a fvil, ni jora kb. Agus go deimin bar bevil bur nanma loirgfe mif; ar laim a nvile beaċviġ loirgfe mei, as bájṁ an dvjhe; as laiṁ dearbráćar gać drsne jarfas mé aham an dyshe.

Gid bé dóirtfeas fvil dvine, ir le dvine dóirtfigear a vision: oir is a nejlb Dé riñe sé an dvine.

Agur Ħb#, bíġió tómċaċ & iomadviżid, gejnjd go hromarcaċ ar an ttalaṁ, & somadviġid añ.

Agus laby Dja re Naój, & re na macaib maille rip, ag rad, agus mik, féuċ, mik daingníżeas me čuйrad rib, ne bur rjol bur ndjáig; agus ro gać vjle ¿réutúr beo da bfvil maille rib, do néunlajė, do najrmėjs, & do vvile beaċaċ ar talaṁ ata

tiply upon the earth. And Noah went forth, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him: every beast, every creeping thing, aud every fowl, and whatsoever creepeth upon the earth, after their kinds, went forth out of the ark.

And Noah builded an altar unto the Lord, and took of every clean beast, and of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar. And the Lord smelled a sweet savour; and the Lord said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake; for the imagination of man's heart is evil from his youth: neither will I again smite any more every thing living, as I have done. While the earth remaineth, seed-time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night, shall not cease.

And God blessed Noah and his sons, and said unto them, Be fruitful and multiply, and replenish the earth. And the fear of you, and the dread of you shall be upon every beast of the earth, and upon every fowl of the air, upon all that moveth upon the earth, and upon all the fishes of the sea; into your hand are they delivered. Every moving thing that liveth shall be meat for you; even as the green herb have I given you all things: but flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat. And surely your blood of your lives will I require; at the hand of every beast will I require it, and at the hand of man; at the hand of every man's brother will I require the life of man. Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed: for in the image of God made he

inan.

And you, be ye fruitful and multiply, bring forth abundantly in the earth, and multiply therein.

And God spake unto Noah, and to his sons with him, saying, And I, behold I, establish my covenant with you, and with your seed after you; and with every living creature that is with you, of the fowl, of the cattle, and of every beast of the earth

agyb; ó uvjle da ideaċrjó amaċ as a najrc, do vile beatać ar talaṁ. Agus daingneóċajd mé mo čuñrad rrb; 7 virgorrigear amać gaċ vile feōjl ní is mó le hvisgiöib va dileñ; & nj mó bjas djle añ ní is mó do sgrios na talṁan.

Agus a dubit Dja, g so comarċa ai cuñarċa do gnidim eadrum féin 7 bk, 7 gaċ vile ċrétúr beo da beyl maille rib, a ngeinelaċvib sjorivide: Svizim mo boża añsa néull, & braid sé mar comaria cuñarta eadrum féin & an talaṁ. Agus as aṁlvið bjas, a nuair béara mé véull ós cjoñ na talman, go braicfiġear an boża añ sa neull: agus criṁneóċajó mé mo ċuñrad, atá éadrum féin & kb 7 gaċ xle ċréatújr beo do nyle feójl;

stockad visgide na diljoň do sgrios gaċ vile réola ní as mó. Agus bjájd an boża añsa néull; 7 féuċfa mik 4, joñus go ccvjinneóċa mé an cuñrad bjotbúan esdir Dja & gaċ vile ċréatújr beo do nvilo feõjl da bfyil ar an ttalaṁ.

Agur mic Maój, do čuájó amaċ as a náire, dob jad Sem, Sam, 7 Japet: 7 se Bam ażarr Chanaajn. A sjad so trjur mac Kaój; & as vata do ljonad an domań vile.

Agur dob jad leie Nadj vile maój ccéud agus eaogad bljażajn: 7 fag se bar.

III.

ANOIS a dubairt an Liġearna re Abram, éiriż roṁac as do ¿ír, & ód zaol, & ó ¿iż hażajr, go fearañ ¿aisbeanfus mik dwt: agus do déuna mé cinead mór djot, & beañóċrjó mé ¿ú, & déuna mé hainm mór; & bjád tú ad bęñużad: agus beañóċyö mé an méid beañóċus tú, & mailleóċvió mé an té mailleóċas tú: Is joñadsa beañóċar treaba an domrin vile.

Nar kn dimċiż Abram, m4 a dubyt an Tiżęrna ris; 7 cuajo Lot less: 7 bj Abram sęċdṁożad &

« PreviousContinue »