Page images
PDF
EPUB

with you, from all that go out of the ark, to every beast of the earth. And I will establish my covenant with you; neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood; neither shall there any more be a flood to destroy the earth.

And God said, This is the token of the covenant which I make between me and you, and every living creature that is with you, for perpetual generations: I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth. And it shall come to pass, when I bring a cloud over the earth, that the bow shall be seen in the cloud: and I will remember my covenant, which is between me and you, and every living creature of all flesh; and the waters shall no more become a flood to destroy all flesh. And the bow shall be in the cloud; and I will look upon it, that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth.

And the sons of Noah, that went forth of the ark, were Shem, and Ham, and Japheth: and Ham is the father of Canaan. These are the three sons of Noah and of them was the whole earth overspread.

And Noah lived, after the flood, three hundred and fifty years. And all the days of Noah were nine hundred and fifty years: and he died.

III.

NOW the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great; and thou shalt be a blessing: and I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee; and in thee shall all families of the earth be blessed.

So Abram departed, as the Lord had spoken unto him; and Lot went with him, and Abram was

D

ckg bhjaġna daóis, an nuair do imėjġ sé ar Baran. Agus rvg Abram Saraj a bean leir, 7 Lot mac a dearbrażar, & a fvbstajnt vile noċ do ċrvñiżędar, I na hanmaña fŕaradar añ háran: agus do ċŕadar amać do dvl go tir Chanaain; 7 tangadar go tír Chanaain. Agus do ġlvais Abram ¿rsd an bfęrañ go halt Shiċem, go réstec Noreh. Agus do bj an Chanaanstęċ añ tan sin san bfęrañ.

Agus do foillsiġ an Tiżęrva é féin do Abram, & a dubyt, is dod fjolsa do bęra mé an övċajósi : ah k do riñe sé altóir don Zizearna noć do żajsbéjné féin dó. Agus daistrig Abram, ag dul 4 aġvid a gcoinnde don taob o des. Agur bj gorta añ sa tír: 7 do čúajd Abram sior do Megipt do comnúiġe añ kn; óir bí an żorta dorlżęsać sa talaṁ.

Agus a nuair bj Abram nóċad & naój mbljażna daóis, do ¿ajsbéjn an Tiżęrna é féin Dabram, ] a dubqt ris, Is mir av Dja vle ċumaċdać; sjúbal am Ėjadnvifi, & bí diongṁalta. Agus do déuna mé mo čuñrad ędrum & tú ; & méjdeócvd mé tú go hanmor. Agus do ¿yt Abram 4 ażuró : & do ċoṁrájd Día ris, da rád, Ur mo sonsa, féuċ, ata mo ċuñrad riot, & bjar8 tú a ttaċą ṁórájn cinjdęċ. Agus ni Babram Bus ainm ort ó so amaċ, aċ bud é hainm Abraham; óir ad tatą mórain do ċinid, cvb riñe mé tú. Agus do déuna mé ró ¿orriżaċ ¿ú, do déuna mé cinsdeća djot, & tiocfajd riżċe asad amaċ. Agus daingneóċkd mé mo čuñrad ędrum fern & tú, & eorum féin do fjol ad diájġ añ a ngesnęlackbrn, m4 čuñrad sjovde, do best am Dia dvtse, & dot sjol ad diajġ. Agus do béura mé drick, & dot fjol ad djajÿ, an fęrañ añ a bfvjl tú 4 cu4t, tir Lanaain vile, m4 feilb fiomyde, 1 bjajo me ma Dja aca.

Agus a dubąt Dja re Kabraham, Ar son Šarai do ina, ni orfe tú Sarai di, aċ Sarah bjar darum wire.

seventy and five years old when he departed out of Haran. And Abram took Sarai his wife, and Lot his brother's son, and all their substance that they had gathered, and the souls that they had gotten in Haran; and they went forth to go into the land of Canaan; and into the land of Canaan they came. And Abram passed through the land unto the place of Sichem, unto the plain of Moreh. And the Canaanite was then in the land.

And the Lord appeared unto Abram, and said, Unto thy seed will I give this land: and there builded he an altar unto the Lord, who appeared unto him. And Abram journeyed, going on still toward the south. And there was a famine in the land: and Abram went down into Egypt to sojourn there; for the famine was grievous in the land.

And when Abram was ninety years old and nine, the Lord appeared to Abram, and said unto him, I am the Almighty God: walk before me and be thou perfect. And I will make my covenant between me and thee; and will multiply thee exceedingly. And Abram fell on his face: and God talked with him, saying, As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations. Neither shall thy name any more be called Abram, but thy name shall be called Abraham; for a father of many nations have I made thee. And I will make thee,exceeding fruitful, and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee. And I will establish my covenant between me and thee, and thy seed after thee in their generations, for an everlasting_covenant, to be a God unto thee, and to thy seed after thee. And I will give unto thee, and to thy seed after thee, the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their God.

[ocr errors]

And God said unto Abraham, As for Sarai thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah shall her name be.

Azur beneóvó mik 1, 7 do béura mé mac dyeff uajte: fós, bęñeóċvö mé 1, 7 bjáið sí na máta ėjnędać; tjucfnd ríżże cinędaċ uajże. Agus a dubgt Dja, Béurvo do ben Sarah mac da rimed dit; gorfe tú Isaac dainm de: 7 daingneóċajd mir mo ċuñrad ris na ċuñrad šjorvde, agus re na rjol na djájġ.

Agus do foillrġ an Ijżęrna é féjy dó réjtęé Hamre; 7 do svð sé a ndorus na pvble a tteas an laoj: agus do tóg a sújle súas, & daṁ4c sé, 7, féuċ, trjur fer na sesaṁ lajṁ ris; & a nuair do coñ4c sé sad, rit na gcoine ó dorus na prible, claon é féin go talam, agus a dubyt, A Thigearna, ma fuair mé a nois grása an do radąc, gvidjm ¿ú, na himig óð feirbisęć: gvidim fb, tugią began vrge, & jong bur ccossa, & déund comnrid faój an ecrañ; agus do béura mik greim aráin, 1 rolargid bur cerojdće: tar éis kn imięċeż k☎ romum: oir is vime ku tangaby čum bur serbFożantwże. Agus a dubrad4san, Déuna m4a dubyt.

Agur do defrriġ Abraham don pubył m4'a rajb Sarah, & a duhát, Dejfriġ traż trj męda do min plújr, suajć é, & déuna barrżeana 4 an ttęllaċ de. Agus do rjċ Abraham gus a naisige, & ¿ug leis laoż moć majć, agus ¿ug dóganaċ é; & deifriz sé dá defujad. Agus do ġlac sé im & bajñe, &an laoż noc des sé, & do cri va bejádnyisi é, 7 do fvj8 lájṁ þív faój an crañ, & a duad4san.

Agus défrzęd4 na fir súas as kv, & dféuċadar let ne Sodom: 7 do čuaja Abraham leo da mbresć ar a crlize. Agus do rajd an Liżęrva, Un gceilfsd mé ar Abraham an við si atáim do déunaṁ;

esteari go tisucfa Abraham go dearbċa ćum bejt na ¿inęð mór ċuṁaċdaċ, & go mbeid cinidęċa an domain vile beañujże añ san? Oir is asend doṁvin daṁsa é, go ¿zívbra ajève da člojñ & da żężłac na dia, comédfvid slige an Tiġearna do deunaṁ cert bestemt joñer go tejubra

[ocr errors]

And I will bless her, and give thee a son also of her; yea, I will bless her, and she shall be a mother of nations; kings of people shall be of her. And God said, Sarah thy wife shall bear thee a son indeed; and thou shalt call his name Isaac: and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him.

And the Lord appeared unto him in the plains of Mamre; and he sat in the tent-door in the heat of the day: and he lift up his eyes, and looked, and lo, three men stood by him; and when he saw them, he ran to meet them from the tent-door, and bowed himself toward the ground, and said, My Lord, if now I have found favour in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant: let a little water, I pray you, be fetched, and wash your feet, and rest yourselves under the tree; and I will fetch a morsel of bread, and comfort ye your hearts: after that you shall pass on: for therefore are you come to your servant. And they said, So do as thou hast said.

And Abrahaw hastened into the tent unto Sarah, and said, Make ready quickly three measures of fine meal, knead it, and make cakes upon the hearth. And Abraham ran unto the herd, and fetched a calf tender and good, and gave it unto a young man; and he hastened to dress it. And he took butter and milk, and the calf which he had dressed, and set it before them, and he stood by them under the tree, and they did eat.

And the men rose up from thence, and looked toward Sodom: and Abraham went with them to bring them on the way. And the Lord said, Shall I hide from Abraham that thing which I do; seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him? For I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord to do jus

.

« PreviousContinue »