Page images
PDF
EPUB

203 of the

[ocr errors]

Verf. 25ο.

• The fir

Verf. 142.

ν. 174. Αλλ' αγί, τωδ' εφες ανδρι βελος

At yon chief Verfion. Dispatch an arrow' . vii. 99. Αλλ' υμεις μεν παλες υδωρ και γαια γενoισθε

“Ημένει αυθι έκαςοι ακηριοι, ακλεες αυλως. Verf. 111.

• Daftards, deaf to glory's call Rot where

ye

ht.”. viii. 218. Ει μη επι Φρεσι θηκ' Αγαμεμνονα πάνια Ηρη, Αυλω ποιονυσαλι, θοως στρυναι Αχαιες.

• But Juno mov'd the mind Of Agamemnon, vigilant himself,

To exhortation of Achaia's host.' iii. 11. Και γαρ ο θαυμαζων ησο πολεμον τε μαχην τεVerf. 16.

Admiring thence and tempest of the field.” Ib. 114. Ημεας γ όπως εσι μεθιεμεναι πολεμοιο.

• Ye at least the fight decline,

Blameworthy, and with no sufficient plea.' xvi. 122. γυμνον is, we think, νulgarly tranlated • bare.' Verf. 145. My gallaot Ajax, hafte, come quickly, trive

With me to rescue for Achilles' sake

His friend, though bare, for Hector hath his arms.'
Ib. 157. ---οιον τ' ανδρας εσερχείαι, οι περι παιρης
Ανδρασι δυσμενεσσι πονον και δηρον εθνο.

- such as in the breat resides Of lab'rers in their country's dear behalf.' xviii. 3ο6.

8 μιν εγαγε
Φευξομαι εκ πολεμοιο δυσηχεος, αλλα μαλ' αηην
Στησομαι

The epithet duonxtos is happily rendered deep-toned, but the passage ends miserably in Mr. C.'s tranlation

" I shall not for his fake Avoid the deep-toned battle, but will firm

Oppose bis utmost.' The description of Vulcan leaving his forge, and dressing to receive the visit of Thetis, is not remarkable for its delicacy in the original : but, in the hands of Mr. C., it degenerates, we think, into coarse vulgarity: xviii. 414. Σπογγώ δαμφι προσωπα, και αμφωχειρ» απομοργου,

Αυχενα τε σιβαροι, και εκθεα λα χαηενία:
Δν δε χίων ελε δε σκηπτρον παχυ" βη δε θυραζε

Χωλευαν -
Verf. 511. Then, all around with a wet sponge be wiped

His visage, and his arms and brau ny neck
Purified, and his shaggy breast from smutch;
Last, putting on his velt, he took in hand
His sturdy staff, and fouffied Ibrough the door.'

Verf. 191.

Verl. 377.

Verf. 532.

Verf. 270

ii. 146.

xxi. 282. Ερχθεντ' εν μεγαλω πολαμο, ως παιδα συφορβον. Vers. 334. Whelm'd in deep waters like a swineherd's boy

Drown'd in wet weatber while he fords a brook, Xxxiii. 426. Αντιλοχ' αφρασεως ιππαζιαι-

• Antilochus, at what a madman's rate

Driv'it thou's Odyssey, i. 216.

θγας πω τις εον γονον αυλος ανεγνω:

fince no mortal know's
His derivation.'

.'.
τω αιετω ευρυοπα Ζευς
Υψοθεν εκ κορυφης ορεος προεηκε

τελεσθαι,
Verf, 200,- The thund'rer from a lofty mountain-top

Turn'd of two eagles' iv. 471. Ως εφαμεν" ο δε μ' αυις αμειβομενος προσεειπιν

Sol-when thus the old one of the waves.' xiv. 412. Κλαγη δ' αστείος ορίο συων αυλιζομεναων.

• And loud The hubbub was of swine prison'd within.' χvii. 78. Περαι' και γαρ τ' ιδμεν όπως εσαι ταδε εργα.

• Piræus, wait, for I not yet foresee

The up/hot.'. xviii. 27. Γρης καμινοι ισος

-6. like an old bag Collied with chimney (mutch.'

Verf. 573.

Verf. 500.

Verf. 94:

Verf. 33.

Verl. 379.

Iliad,
ν. 85. • Pedæus, whom, altho' his fpurious fon

Antenor's wife, to gratify her lord,

Had cherish'd as her own, him Meges flew.' ν. 330.

- ο δε Κυπριν μπωχθο νηλεί χαλκο
Γιγνωσκων οι αναλκις εην θεος -

• He, fierce in arms,
Pursu'd the Cyprian goddess, conscious whom.'
Ib. 395. Τλη δ' Αϊδης εν τοισι πελωριος-
Verf. 461. ' Nor fuffer'd Pluto less, of all the gods

Gigantic molt”.
vi. 62. -- -ο και απο εθεν ωσαίο χειρι

“Ηρω’ Αδρηςον τον δε κρειων Αγαμεμνων
Ουτα κατα λαπαρην

He with his hand
Thrust back Adraftus, and himself, the king,

His bowels pierc'd' x. 383.

Pass, I will Their army through'αι. 755. Οφρ επι Βοπρασια πολυπυρα βησαμεν ίππες.

. till we our steeds had driven To the Buprasian fields laden with corn.'

[ocr errors]

Verl. 913.

Veri. 343:

Till we consulted the original, we conceived that the steeds of Nestor, and not the fields of Buprafium, were laden with corn. xii. 284. Και τ' εφ' άλος πολιης κεχυλαι λιμεσιν τε και ακλαις.

• The ports and shores, Receive it also of the hoary deep.' The English reader will not suspect, at first sight, that our translator means to represent tbe ports and shores of the heary decy as receiving the shower. 400. Τον δ' Αιας και Τευκρος μαρτησανθ", ο μεν τω

Βεβληκει-
Vers. 489.' Then Ajax him and Teucer at one time

Struck both'.
xiii. 434. Tον του. υπ' Iδομενης Ποσειδαων εδαμασσι-
VerΓ. .
533 • Him in that moment Neptune by the arm

Quell'd of Idomeneus' xiv. 419. Χειρος δ' εκβαλεν εγχος, επ' αυτω δ' ασπις εαφθη

Και κορυς,

- Down dropp'd his idle spear, And with his helmet and his shield himself

Allo.' χν. 392. Τοφρ ογ ε: κλισιη αγαπηνορος Ευρυπυλοιο

[ocr errors]

“Ησο σε Verf. 483.

• So long

Verf. 141.

atroclus quiet in the cent and calm

Sat of Eurypylus.' xvi. 179. Παρθενιος, τον ετικε

χορω καλη Πολυμηλη Φυλαντος θυγάληςVer. 214. ' Him Polymela graceful in the dance,

And daughter beautiful of Phylas, bore,

A mother unsuspected of a child.' xvii. 118. Θεσπεσιον γαρ σφι» φοβον εμβαλε Φοιβος Απολλα.

.. whose hearts With terrors irresistible himself

Phæbus had fill’d.'-
197

- αλλ' εκ εν ελλεσι παιρος εγηρα.
• But in those arms his son grew never old.'
- εδ' αλλ'

εχε μειλινου εγχος.
• For he had other none.'
xxiii. 459. Αλλοι μοι δοκεεσι παροτεροι εμμεναι εππει.
Verf.
574•

! The horses, foremost now, to me appear

Other than er'ft'. Odyssey,

οφρα μιν αυίον Αγνωςον τευξειεν

that ere yet agnized By others'

Verf. 240. xxii. 194. Verf. 338.

[ocr errors]

Verf. 244.

xiv. 18.

επει προϊαλλε συμωτης
Αιει ζατρεφεων σιαλων τον αρσον

απανίων.
Οι δε τριακοσιοι τε και εξηκολα πελοίο.
Παρ δε κυνες, θηρεσσιν εoικολες, αιεν Ιανον

Τεσσαρες, ες εθρεψε συμωτης, ορχαμος ανδρων.
Verl. 21.

s to them he ever sent
The fattest of his faginated charge.
Three hundred fill and fixty brawns remain'd,
Four mastiffs in adjoining kennel lay,
Resembling wild beasts, nourish'd at the board

Of the illustrious reward of the fiyes'
χνi. 204. Ου μεν γαρ τοι ετ' αλλος ελευσεται ενθαδ' οδυσσεύς--

Ulyffes, save myself, none comes, be sure15. 224. Ου μεν γαρ τι σε πεζον οιoμαι ενθαδ ικεσθαι. Vers, 268. · For that on foot thou not arriv'df is sure.'

What is most obviously hostile, however, to the genius of our language, is the host of compound epithets which infeft every page, (frequently even when they are not to be found in the original,) and which leave us almoft in doubt whether the verfion be serious or burlesque.

-ονειροπολοιο γερούλος, dream - dealing fer,- ποδηγεμος is sometimes rendered tempeft-winged, lometimes wing-footed -üxmpidis, brazon-mailed-xopulandos, creft-tofing-xviανειρος, man - enobling-ιπποβοτος, feed-graκιά-αγέλει ης,

Spoil. buntress xnweis, incense-fumed. Iliad, vi. 316.

--θαλαμον, και δωμα, και αυλη,

Εγγυθι τε Πριαμoιο και Εκλορος, εν πολει ακρη.. Verf. 385.

.. chamber it had Wide hall, proud dome, and on the heights of Troy, Near-neighb'ring Hector's house and Priam's stood.'' søppleans, Spear practis'd-Bowius and ixatos are improperly as well as inelegantly translated, the former radiant-eyed,

the latter bor bender-lo umocos, city-wafer. xi. 620. -οι δ' δρω απεψυχολο χωνωνVerf.745. · Their tonics sweat-imbrued in the cold air

They ventilated' -

αλυπλοος, wave-whelmed-ιπποπολυς, borfe-breeding. xii. 128. Yoας υπερθυμες Λαπιθαων αιχμηταωνVerf. 160.

two chiefs they found Lapithe-borni'

Ιυμεραϊτης, Joul-divorcing-έλκεχιτων, τobed-prolix. xiv. 13. κλυτος εννοσιγαιος, glorious baker of the horti-κυανοχαλης,

cærulean-treli'd taux de cos, lithe-necked Moyes Toxo;, ar.

bitress of pangs puerperal. xxi.

-εύσεφανος κιλαδεινη.
· The clear-voiced huntress crescent crown'd.'
55ο.

--Αχιλληα πιoλιποφθονο
Verf.643. · The city wafter hero Achilles, ” '

Vers,

. 511. Verf. 599.

xxiii. 597

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

viii. 137.

Vers. 604.

-βαθυδινηεία Σκαμανδρον. • Scamaoder’s dizzy stream.'

δε θυμος Ιανθη ––, Verf. 740. Who with heart-freih'ning joy the prize received." Odyssey, i. 101. opo pomalon is most improperly rendered, Jove born goddes. 130. E5 Sporer

υπο δε θρηνυς πισω Verf. 163,

a footfool'd throne'365.

-ανα μεγαρα σκιοενίαVerf.459. -' through the palace dark-bedimm'd.' iii. 495. redior aupnopor, a corn-invested land.

-αλλα κακoισι συνερρηκαι πολεεσσιν. . Verf. 167

though batter'd he appears With num'rous troubles, and misfortune-fiaw'd.' xii. 14. spor 721,015609, a canvas-ftretching breeze. xxii. 481. Issoov naxw axos, blaft-averting fulpbur. xxiii. 299. kerapa oxiosa, twilight edifice. xxiv. 66. —— Moxas Bo;

-~' with many a paftur’d ox moon-horn'di' We now proceed, with great satisfaction, to the discharge of a more agreeable part of our duty; and we shall point out a few of the numerous passages in the work before us, which we have perused with genuine delight and approbation.

The sublime description of Pallas arming for the battle, in the fifth book of the Iliad, is, we think, translated with great spirit. The original passage is too long to be quoted: but he who refers to it will find, that Mr. C.'s translation is more faithful, and at the same time not less poetical, than that of Mr. Pope.

• Meantime, Minerva, progeny of Jove,
On the adamantine Hoor of his abode
Let fall profuse her variegated robe,
Labour of her own hands.

She first put on
The corslet of the clould-affembler God,
Then arm’d her for the field of woe complete.
She charged ber shoulder with the dreadful fhield
The shaggy Ægis, border'd thick around
With terrour; there was Discord, Prowess there,
There hot Pursuit, and there che feature grim
Of Gorgon, dire Deformity, a fign
Oft' borne portentous on the arm of Jove.
Her golden helm, whose concave had suffic'd
The legions of an hundred cities, rough
With warlike ornament superb, the fix'd
On her immortal head. Thus armed, the rose
Into the flaming chariot, and her spear

« PreviousContinue »