Page images
PDF
EPUB

bot
EIGHT EEN

0.0.0.0

SERMONS

PREACHED

[ocr errors]

IN

OXFORD

1640
Of Conversion, unto God.

SRedemption, &
Of
Justification,

by Christ.
By the Right Reverend James Vler, late
Bishop of Armagh in Ireland.

lof Erabbing
Publilhed by Wille Ball Ministers of the Gospel,

2 Tho: el
Who writ them from his mouth, and compared their

Copies together.
With a Preface concerning the Life of the pious Author,
by the Reverend STANLT GOWER sometime Chaplain
to the said Bishop. Now Minister in Dorchester,

He being dead yet speakerh. Heb. 11.4.

010.02

LONDON,
Printed by S. Griffin, for fohn Rothwell at the Fountain in

Cheapside 1660.

[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Pietate aquè ac Do&trinâ Pracellenti Virg Henrico Henley de Coleway in Comitatu Dorcestrensi Armigero,

Πανπλώς "Ευδαιμονείν.

ES

Ximium illud quod femper exhibuisti

(vir pientislime) Religionis specimen subsequentes hasce conciones fub nomi.. minis tui vexillo haud immcrito evocavit. Chara adeò Tibimet & cordi sunt Sacro. fan&a Dei eloquia, ut quod tenuitas noftra & facultatula amanuensis in hâc re præstiterit, nequaquam dubito quin pro fingulari tuâ & Pietate & humanitate boni consulere digneris. Authorem quod at tinet, Panegyrin ille nullatenus noftram defiderat, quippe omnia quæ meditemur Elogia multis parafangis fuperavit. Excelsum adeo & San&timoniæ & do&trinæ apicem attigit, ut elaborata illa e subsequens Præfatiuncula non immeritò ad cælosipfum laudibus cvexit, & encomiis facris decora-

(vir Ornatissime) candidū librorum æfimatorem appellare, qui fingulari & pietate & peritià præditus, de ulu illorum & emolumento,æquo calculo statuere didicisti. Sagaci igitur has Tibi dicatas conciones dum introspicias oculo,faceffant pre. cor & impuri & hæretici illi codices qui indies in lucem gregatim prodeunt, é quorum fætidis myrothecis vitiorum non remedium sed irritamentum, non salubre Alexipkarinacon sed exitiale toxicum quam p'urimi hauserunt ; Imò facessant miselli ifti Authores Dæmoniis impuri fpirita afflati, utpote qui Reipublicæ & Ecclefiældetrimento fat consuluerunt. Non decetliberorum panem canibus objici, nedum canum offas ficliberis ingeri, ut Circxo quasi fascinati poculo in canes ipsos, in boves,in hircos,in lupos transformarentur. Interea temporis, tametsi ego (vir colendiffime, imperitiæ & tenuitatis meæ probe conscius tum, minimè tamen dubitem quin & Tibi& aliis eximiè piis, congesta hocce in codicillo apprimèarrideant: {pirituali

bus

te

conceptus aniıni Do&tor hic admodum, Keverendus & verè Ecclefiafticus accomodavi ; tam dilucide tradidis, utque pater nutricius ita pixmanfum cibum in 09, & in aures fideliunı verba sua inferuit, ut merico primas sui Ordinis tenuit, & sublirni suâ e, micuit fphærâ — veluti inter ignes I una miuores. Non equidem ignoro quæ rege. rent prodeunti huic parùm propitii libello, lubricis fcilicet Amanuensium memo. iiis plurima excidiffe, veluti ex pertuso dolio effluxa : nec fane inficiasire aulim. Nihilo tamen seciùs Eft quiddam prodire tenus, fi non detur ultra. Nec adeo mediocrem hunc nostrum existimamus conatum, ur judicium cujufvis anger as ws præcipitatum non leviter rejiceremus. Parùm forfis digna tam cruditi Concionatoris authoritate & eloquentiâ aliquibus quædam videantur,at illis qui divina fapiunt, valdè consona & gravitati & veritati sacrosanct. Scripturæ reperientur. Luce clariùs par tet quid in causa est, omnes omnium ætatum,omnium ordinum homunciones, tan

tan.

« PreviousContinue »