Page images
PDF
EPUB

SERMONS

PREACHED

IN

OXFORD.

1640

Of Converfion, unto God.

Of

Redemption, & by Christ.
{Juftification,

By the Right Reverend James Uber, late
Bishop of Armagh in Ireland.
Jof Crabb.c

S!

Published by Wil Ball Minifters of the Gospel,
Tho: Lyc

Who writ them from his mouth, and compared their
Copies together.

With a Preface concerning the Life of the pious Author,
by the Reverend STANLY GOWER fometime Chaplain
to the faid Bishop. Now Minister in Dorchester.

He being dead yet fpeaketh. Heb. 11.4.

LONDON,

Printed by S. Griffin, for John Rothwell at the Fountain in
Cheapfide 1660.

[blocks in formation]

.2

のののののののののののののの

[ocr errors]

Pietate aquè ac Doctrina Præcellenti Virg

Henrico Henley de Coleway in Comitatu
Dorceftrenfi Armigero,

E

Παντελῶς Ευδαιμονεῖν.

Ximium illud quod femper exhibuifti (vir pientissime) Religionis specimen fubfequentes hafce conciones fub nomi minis tui vexillo haud immerito evocavit. Chara adeò Tibimet & cordi funt Sacrofan&ta Dei eloquia, ut quod tenuitas noftra & facultatula amanuenfis in hac re præftiterit, nequaquam dubito quin prò fingulari tuâ & Pietate & humanitate boni confulere digneris. Authorem quod attinet, Panegyrin ille nullatenus noftram defiderat, quippe omnia quæ meditemur Elogia multis parafangis fuperavit. Excelfum adeo & Sanctimoniæ & doctrinæ apicem attigit, ut elaborata illa & fubfequens Præfatiuncula non immeritò ad cælos ipfum laudibus evexit, & encomiis facris decora

(vir Ornatiffime) candidu librorum æfimatorem appellare, qui fingulari & pietate & peritiâ præditus, de ulu illorum & emolumento,æquo calculo ftatuere didicisti. Sagaci igitur has Tibi dicatas conciones dum introfpicias oculo,faceffant pre. cor & impuri & hæretici illi codices qui indies in lucem gregatim prodeunt, é quorum fætidis myrothecis vitiorum non remedium fed irritamentum, non falubre Alexipharmacon fed exitiale toxicum quam plurimi hauferunt; Imò faceffant mifelli ifti Authores Dæmonis impuri fpiritu afflati, utpote qui Reipublicæ & Ecclefiæ detrimento fat confuluerunt. Non decet liberorum panem canibus objici, nedum canum offas fic liberis ingeri, ut Circao quafi fascinati poculo in canes ipfos,in boves,in hircos,in lupos transformarentur. Intereà temporis, tametfi ego (vir colendiffime imperitiæ & tenuitatis meæ probè confcius tum, minimè tamen dubitem quin & Tibi & aliis eximiè piis, congefta hocce in codicillo apprimè arrideant: fpirituali

bus

conceptus animi Do&or hic admodum, Reverendus & verè Ecclefiafticus accomodavi, tam dilucide tradidir, utque pater nutricius ita præmanfum cibum in os, & in aures fideliumi verba fua inferuit, ut merito primas fui Ordinis tenuit, & fublimi fuâ emicuit fphærâ— veluti inter ignes Luna minores. Non equidem ignoro quæ regerent prodeunti huic parùm propitii libello, lubricis fcilicet Amanuenfium memoiiis plurima excidiffe, veluti ex pertufo dolio effluxa: nec fane inficias ire aufim. Nihilo tamen feciùs Eft quiddam prodire tenus, fi non detur ultra. Nec adeo mediocrem hunc noftrum exiftimamus conatum, ut judicium cujufvis arisas præcipitatum non leviter rejiceremus. Parùm forfis digna tam cruditi Concionatoris authoritate & eloquentiâ aliquibus quædam videantur,at illis qui divina fapiunt, valdè confona & gravitati & veritati facrofan&te Scripturæ reperientur. Luce clariùs patet quid in caufa eft, omnes omnium æta tum,omnium ordinum homunciones, tan

tank

« PreviousContinue »