Reviews

User reviews

User Review - Flag as inappropriate

nj

User Review - Flag as inappropriate

Nie ma w świecie rzeczy sercu tak bliskiej, jak kęs posłuchu mowy ojczystej.
Owy słonik jest najpiękniejszą lekturą jakąkolwiek polski człowiek czytać mógł przedtem, teraz i czytać będzie mógł potem.

All reviews - 2
4 stars - 0
3 stars - 0
2 stars - 0
1 star - 0

All reviews - 2
Editorial reviews - 0