Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

PREFAOE.

This little Book contains the History of Joseph, comprising an impressive lesson of the purest morality, and of the overruling providence of God, exerted for the wisest purposes.

As a suitable introduction to this sublime and instructive portion of Holy Scripture, a selection from the preceding part of the Sacred Volume is now added; the whole forming an unbroken History of the first ages of the world, from the Creation to the death of Joseph.

What is here published is contained in the Books of Genesis and Exodus. Such intervening passages as did not seem to be essentially connected with the principal Narrative, have been omitted; but no other change has been made, not a single word has been altered, nor even transposed.

)

B

I.

UR ttúr, cručajo Día neamh agus talari). agus bí a calari gan foirm, 7 folam; 7 bi dopicadur 4 'agajo a najgéjy; agus do coping rpiorad Dé 4 ažajo y yrirged.

agus a dubất Día, Bjoo solus añ: 700 bí a solus ai. Ugus do con4c Dia a solur, 3 maji é:

roji Dia joir à trolur 7 ä borcadur. Agus do goir Día don tsolus lä, 7 don dorčadus join sé Ojoče. 'Agas do buo ja noin 7 & majdy a céud la.

agus a dub4t Dia, Bjoo jormojlt a meðón y myrged, aguř rojīgs n hvirggoa ó n hurgeövb. Algus do ryne Día a morimojlt, agus rojn n hosgeada faój a mormolc ó na hurgeovb or con y hormolte : 1 do bi m4 #1. Egus goir Dia do normolt neri. Agus do bud 1 wójn 7 a maldin á bara la.

Ugus a dub4t Dia, Erujnižien n hurgeba ata faoj nem a néunajt, 7 légèer a nýr čirim leis: i dobj me ft. Ugas do joir Dia do nýr čirin) talan) ; 700 cprījugar y przed do join sé f4ge : 7 coñec Dja 3 majć in. Agus a dub4t Dia, Lugao å talar féur, 7 alyb as a ttig riol, agus crail torajo do bejn torad do réir a chéil, a mbí a riol aīj féin, 4 à ttalan : 7 do bj m4 fin. Agus įug á calari, myféur, agus lvb do beir riol do réir a chéil, i cras do beir torad, noć añ a rab a rjol, do réir a ċjnéjl: 7 co1j4c Día 3 maji fiy. Ugus do bud í a nójn 7 a madin

ă trer la.

I.

ness.

IN the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep: and the Spirit of God moved upon the face of the waters.

And God said, Let there be light: and there was light. And God saw the light, that it was good : and God divided the light from the dark

And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.

And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide thé waters from the waters. And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament, from the waters which were above the firmament: and it was so. And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.

And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear : and it was so. And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters, called he Seas : and God saw that it was good. And God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding-seed, and the fruittree yielding fruit after his kind, whose seed was in itself, upon the earth : and it was so. And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit

, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good. And the evening and the morning, were the third day.

[ocr errors]
[ocr errors]

Agus a dubht Día, Bjoo lóėpiají a wormojlı neme do pojejoin a la 7 a pojoče; 7 bidir 4 son corúčajb, 74 ron apmservib, 7 4 son lajiib,

bljajowb; agus bíoir m4 roll; a yormojle nesmie do tabýt polvis 4 à ttalari : 700 bi in4 lin. Ugur que Dia da lócran móra; a lóciai as mó do rjağlað á labi, 7 á lócraz ap luğa do ríağlad n hojoče : 7 1 fiéulta m4 à ccédna. Ugur prije Dia jad 4 mormolt yeme do cab4t solus 4 ttalain, agus do njağlað 4 á ló 4 a 10joče, 700 pojn 1011 à trolus 7 å dorcadus: 7 con4c Dia 3 maje #. #gus do buo é à yójn 7 a majdin a eetparnas la.

Ugus a dub4t Dia, Lugadir î hxrgçoa amac gljonmur A crgtýr corrigec ai a bryl anam, 1 euplaje tedfas etes os cion y calmnan a mormolt roilléir neme. Ilgus cručajo Dia mjola móra, 7 gac vile créutúir beo copyjgr, noć čugAd4 0 hurgeoa úaca z ljonnur, do réir a ccjnell, 7 gac yle èun rgjačanac do réir a cinél : 7 °°74c Dia 3 majė #1). Ugur do bęī415 Dia iad, ag rad, Bjoo fb comiac, 7 finljonajo, 7 ljonajo n hurgeon A rua f4516: 7 líonad y héunlaje 4 a tựalam. Agus do bud é a noin 7 , majdy a cúigeo la.

Agus a dub4t Dia, Lugas a talam úasa creutúir beo do réir à ċjnél, ajrnéir; 7 gaė mjö fnaripur 4 a calar, 7 arijoe calmay do réir a gojnejl: 700 bí m4 fin. Ugur pjõe Dia ainrjoe

calman do réir a gejvél, 7 airnéis do piéir a ecjnéril, 7 gać njo rnamur 4 å ttalami do réir a cnél : 7 con4c Dia 8 rajé fi1).

Ugus a dubt Dia, Déunam a drive an 4 yde;l6 férn do réir 4 ccosamlaċda féjV; 7 bjoo Tigernur alge ós con éjrg 1 f4ge, 7 or cjoñi éunlaje a wadell, ós cjos n hardéjre, 1 os con 1 talian yle, 7 ós cjon a mle nid jnarikižec ruamus 4 ttalar). 414 9 do crucayo Día an duye porta 15 Fély, a morina la Dé do ¿pucalo sé é; Ferda 1 baida do dručajo pé jad. Ugur do bging Dia

« PreviousContinue »