Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Φιλοσοφιαν δε ου την Στωικην λεγω, ουδε την Πλατωνικην, και την Επικουρειον τε
και Αριστοτελικην" αλλ' όσα ειρηται παρ έκαστη, των αιρεσεων τουτων καλως,
δικαιοσυνην μετα ευσεβους επιστημης εκδιδασκοντα, τουτο συμπαν το ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΝ
φιλοσοφιαν φημι.

CLEM. ALEX. Strom. Lib. l.

LONDON:

PUBLISHED BY JOSIAH CONDER, 18, ST. PAUL'S CHURCH-YARD.

SOLD ALSO BY

DEIGHTON AND SONS, CAMBRIDGE;
AND OLIPIIANT, WAUGH, AND INNES, EDINBURGH.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Page.

.

.

Acoum's Practical Treatise on Gas Light

61

Adams's Narrative of his residence at Tombuctoo, &c.

251

Adams's Inquiry into the Laws of different Epidemic Diseases, &c.

456

Adams's Philosophieal Treatise on the Hereditary Peculiarities of the Hu.

man Race, &c.

456

Ambrose's Looking unto Jesus, &c.

192

Bernard's Spuripna, or the Comforts of Old Age

607

Bonney's Life of the Rt. Rev. Father in God, Jeremy Taylor, D.D. Bishop

of Down, Connor, and Dromore

566

Boothroyd's Reflections on the Authorized Version of the Holy Scriptures

590

Boyce's Second Usurpation of Bonaparte

511

British Pulpit Eloquence

81

Brock's Infancy, a Poem

290

Chapman's Unlimited Invitations, in the Gospel Ministry, consistent with

Divine Decrees

606

Chase's Messiah's Advent, or Remarks on the Moral Tendency of the Docs

trine of Christ's Manifestation in the Flesh

365

Chateaubriand's Monarchy according to the Charter

521

Christian Observer (The) July, 1816. Article: Review of Considerations
on the Doctrine of Baptism

210
Clarke's Commentaries on some of the most important Diseases of Chile
dren

277, 371
Clarke's Travels into various Countries of Europe, Asia, and Africa. Part II.
Greece, Egypt, and Holy Land

18, 292

Cobbin's French Preacher

151

Conversations on Political Economy

288

Correspondence

520

Correspondence of the Duke of Otranto with the Duke of Wellington. Letter I. 511

Daniells? Oriental Scenery

472

Davidson's Waterloo

03

Description of the Collection of Ancient Marbles in the British Museum

Edmonds’s Gospel comunitted to Faithful Men

388

Egypt, a Series of Engravings of, from Denon's Expedition of the French . 562

, .

87

Farewell Sermons of some of the most eminent Nonconformist Ministersia

preached at the period of their Ejectment

578

Favell's Substance of a Speech delivered in the Court of Commop Council, &c. 499

Friedlander, M. de l'Education physique de l'Homme

277, 371

Frost's Considerations on the Propriety of making a Remuneration to Wit-

nesses in Civil Actions, for Loss of Time, &c.

78

Giles's Elements of Hebrew Grammar, in two Parts

485

Goodwin's Triumph of Faith

486

Greatheed's Memoirs of the Life and Writings of William Cowper, Esq. 313

Haskins's Battle of Waterloo

93

Hoare's Ancient History of South Wiltshire

105

Holford's Miss, Margaret of Anjou

Hopkins's Memoirs of the Rev. Jonathan Edwards, A.M. President of the

College in New Jersey. By Johu Hawksley

79

Ilderim : : a Syrian Tale

489

Innes's Relative Responsibility. A Sermon, &c.

386

Jones's History of the Waldenses

43

Thomas Snell, Sermons

238

Johnson's, Dr. John, Poems by William Cowper, of the Inner Temple, Esq.

Vol. III. Containing his Posthumous Poetry, and a Sketch of his Life 313

Kidd's Catechisms for Children

488

Laing's Account of a Voyage to Spitzbergen

477

Lawrence's

Doctrine of the Church of England upon the Efficacy of Bap-

tism vindicated from Misrepresentation

172

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

Page.

Lavallée's History of the Rise, Progress, and Extinction, &c. of the French

Factions, &c.

229, 356

Lavington's Sermons to Young People

286

List of Works recently Published

102, 206, 310, 414, 5is, 622

Maltby's Lexicon Græco-Prosodiacun, Auctore T. Morell, s. T. P.

481

Mant's Sermons preached before the University of Oxford

417

Mason's Plea for Sacramental Communion on Catholic Principles

543

Maturin's Bertram ; or the Castle of St. Aldobrand: a Tragedy

379

Mejanel's Petit Cadeau, à la Jeunesse, ou Fables Nouvelles, en Vers

290

Memoirs of the early Life of Willian Cowper, Esq. Written by Himself 313

of the Marchioness De Larochejaquelein

440

of the Revolutionists, and of the Present Ministry

511

Monody on the Death of the Right Honourable R. B. Sheridan

502

Naiad : a Tale. With other Poems

489

Narrative of the Imprisonment and Escape of Peter Gordon, from the

French Territory

89

Oracular Communications, addressed to Students of the Medical Profession

605

Parkyns's Monastic and Baronial Remains

553

Parliamentary Portraits: Originally published in the Examiner

141

Phillips's Garland for the Grave of R. B. Sheridan, Esq.

502

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, for the Year

1815. Parts I. and II. (Chemical and Philosophical Papers)

343

Poetic Mirror, or the Living Bards of Britain

507, 585

Précis de la Vie Publique du Dac d'Otrante

511

Prospectus of a Polyglott Bible

59

Reid's Essays on Insanity, Hypochondriasis, and other Nervous Affections 183

Renals's Sick Man's Pious Assistant

487

Report of the Committee for Investigating the Causes of the alarming In-

crease of Juvenile Delinqueney in the Metropolis

405

Ryder's, Bishop, Charge to the Clergy of the Diocese of Gloucester. In

the Year 1816

394

Rogers's Elements of Evangelical Religion :

398

Sancho, or the Proverbialist

67

Scott, the Rev. John, Notice of his Letter in the Christian Observer

307

Select Literary Information

101, 205, 309, 413, 516, 619

Shelley's Alastor, or the Spirit of Solitude: and other Poems

391

Singer's Elements of Electricity and Electro-Chemistry

558

Sketch of the Past and Present State of the Vaudois or Waldenses, inhabiting
the Valleys of Piedmont

94

Southey's Lay of the Laureate ; CARMEN NUPTIALE

196

Poet's Pilgrimage to Waterloo

Taylor's Essays in Rhyme on Morals and Manners

263

Toulmin's Historical View of the Protestant Dissenters in England, &c. 127

Wemyss's Biblical Gleanings

559

Whitehouse's Panegyric of Samuel Whitbread,

Esq.

M. P.

193

Wilson's City of the Plague

164

Winter Evening Recreations at M.

403

Wordsworth's Thanksgiving Ode, Jan, 18, 1816. With other Short Pieces

[ocr errors]

chiefly referring to recent Public Events

1

ECLECTIC REVIEW,

FOR JULY, 1816.

t. I. 1. The Poet's Pilgrimage to Waterloo. By Robert Southey; Esq. Poet Laureate, Member of the Royal Spanish Academy, and of the Royal Spanish Academy of History. 12mo. pp. 232. B Plates. Price 10. 61.-Longman and Co. 1816. Thanksgiving Ode, January 18, 1816. With other Short Pieces, Chiefty referring to recent Public Events. By William Wordsworth, Bro. pp. 10, 52. Price 4s.-Longman and Co. 1816. r ought to occasion no surprise, that modern poets bave rarely succeeded in the attempt to please or to interest, when ejects of present political concern have been their theme. dom, very seldom are the feelings awakened by public events, a nature to blend with the emotions of taste, or to admit that pleasing exaggeration which it is the business of the to produce. The poet himself, in venturing upon a political me, finds it difficult to exercise the power of abstraction ciently to enable him to select and combine the appropriate zrials for poetry, and still more difficult to carry the eniasm of a cultivated mind into subjects, the familiar details which are often mean, painful, or disgusting. he time was, when the wreath of the victor was entwined he hand of the bard; and when the poet alternately wielded sword, and recited in rude melody the songs of heroes. those times are gone by, we trust for ever.

We do not
ve that the poet exists, who could succeed in making war,
present event, interesting to the imagination. As to deeds
ther times -battles fought before the invention of gun-
Jer, -wars which have left us no legacy of taxes,-the
dens and the griefs of which we have never had to feel;
se it is very possible to render poetical enough; and by
sympathy with which genuine poetry inspires us, we may
far transported in imagination to those times, as to adopt
e moment the characteristic feelings of its heroes and
ors. But stronger sympathies than those awakened by
set, connect us with present events, and they are such as
ade the indulgence of the fancy

in scenes of modern war.
B

[ocr errors][ocr errors]

1, VI, N. S.

« PreviousContinue »